Tips & Trix Visma.net ERP

Visma AutoCollect - Automatisk påminnelse- och inkassotjänst i Visma.net ERP!

Nu tar vi nästa steg mot ett helt självkörande affärssystem med Visma.net! Automatisera nu helt bort påminnelse och inkassohantering.

Vi sätter tillsammans upp regelverket för hur dina olika kunder ska hanteras. Kanske ska en specifik kundgrupp avvika från det automatiserade flödet? Då löser vi det! Du kanske även har kunder som inte alls ska innefattas av detta flöde.

 

Lösningen fungerar så att vi hämtar upp förfallna fakturor i realtid i Visma.net. därefter initierar vi påminnelse- och kravhanteringen baserat på inställningar för den aktuella kunden. Din kund har full koll på sina fakturor via Minbetalning.se där de kan välja sitt föredragna språk med 70språkval.

Ni själva tar kontroll genom InvoiceControl. När du aktiverat tjänsten och påminnelser skickas ut, tar Visma Financial Solutions över betalningsmottagaransvaret och ser till betalningen kommer in till Visma. När betalning sker till Visma, betalas fakturabeloppet in till dig som kund och orginalfakturan prickas av som betald.

Invoice Control

 • Effektivisering och minskad administration
  • Automatiserade flöden vilket gör att du kan fokusera på din verksamhet
  • Förfallna fakturor påminns automatiskt
  • Betalningar regleras i både Visma.net och i Invoice Control i realtid
  • Justeringar i reskontra hanteras i realtid

  Kontroll över dina fakturor

  • Affärsregler styr hanteringen vilket minskar risken för manuella fel och ger kontinuitet
  • Konfigurerbara dashboards och rik rapportering/filtrerings funktionalitet

  Få betalat på ditt krav

  • En datadriven optimering av processerna ger ökad möjlighet att få betalt
  • Ett rikt utbud av kanaler och kommunikationssätt ger ökad interaktivitet och förbättrar chanserna för ett lyckat ärende

minbetalning.se

 • Kund/gäldenärswebb där era kunder (fakturamottagaren) ges fulla möjligheter att själva reglera sin skuld, hantera avvikelser etc, helt utifrån era affärsregler och utan manuella inslag
 • Optimerad bekräftelsehantering minskar inflöde av kundfrågor och ökar tydlighet mot kund/gäldenär
 • Min Betalning hanterar 70 olika språk vilket ökar sannolikheten att få betalt
 • OMNI-hantering av gäldenär som sömlöst kan gå mellan olika kanaler
 • Inkasso med hjärtat – Gäldenären stöttas med intuitivt gränssnitt, enkla funktioner och tydliga FAQ
 • Ökad tillgänglighet då Min Betalning kan hantera både inloggade och ej inloggade kunder

Vi på OnCloud är certifierad Vismapartner. Vi har erfarenhet av att hjälpa organisationer automatisera och effektivisera för att få mer tid till annat.

 

Vill ni automatisera er påminnelse- och inkassohantering med hjälp av Visma.net? Kontakta mig så sätter vi upp vi en kostnadsfri demo i Visma.net anpassad efter er organisation. Eller har ni frågor kan ni alltid kontakta mig på 0762-44 14 20 eller jonas.svensson@oncloud.se.