Kundcase Structor Bygg Malmö AB

Kundcase:

Structor Bygg Malmö AB

Structor Bygg Malmö är byggprojektörer i projektets alla skeden, från tidiga skeden/förstudie till byggskede. De löser statiska problem på ett konstruktivt sätt. Structor Bygg Malmö anlitas ofta som huvudkonstruktör med ett övergripande ansvar för statiken och som konstruktionssakkunniga.

Byggtekniken har med de senaste regeländringarna fått en allt större betydelse då kraven på energiberäkningar och fuktberäkningar skärpts.

Deras medarbetare har lång erfarenhet av alla typer av byggnader såsom kontor, sjukhus, skolor, affärscentra, industrier, energianläggningar, hallar, bostäder, garage etc. De projekterar nybyggnation, men även om- och tillbyggnation, allt från skärmtak till imponerade Turning Torso!

På Kontoret i Malmö erbjuder Structor följande kompetenser inom hus- och industribyggnad

 • Byggprojektering
 • Stomutredningar
 • Skadeutredningar
 • Konstruktions-, energi- och fuktberäkningar
 • Konstruktions- och byggteknikredovisning
 • Byggnadsbeskrivning
 • Tillverkningsritningar för betong och stål
 • Kontrollansvarig enligt PBL
 • Sakkunniguppdrag

Vill du utveckla dig tillsammans med Structor Bygg Malmö?

Ta då kontakt med deras VD Mikael Rosengren så hjälper han er vidare!

Till Structor Bygg Malmö levererar vi på Oncloud en kraftfull lösning för tid- och projekthantering. Genom att integrera Visma.net Project Management med Visma Administration och Visma Lön får de en smidig process från anbud & offert till projektplanering, resursplanering och sedan fakturering och underlag för löneutbetalningar.

I Visma.net Project management får Structor stöd för:

 • CRM, Offert, anbud
 • Projektplanering
 • Resursplanering
 • Tidrapportering
  • Avvikelserapportering för lön
  • Fakturerbar tid mot kund
  • Interntid
 • Utläggshantering
 • Fakturering
 • Rapportering och projektuppföljning

 

Vill ni automatisera er fakturering av tid i projekt med hjälp av Visma.net Project Management? Kontakta mig  så sätter vi upp vi en kostnadsfri livedemo i Visma.net Project Management anpassad efter er organisation. Eller har ni frågor kan ni alltid kontakta mig på 0762-44 14 20 eller jonas.svensson@oncloud.se.