Schemalagd fakturering Visma.net Project Management

Schemalagd fakturering med Visma.net Project Management

Vill du automatisera faktureringsprocessen för att minska det administrativa arbetet?
Med Visma.net Project Management kan du nu automatisera faktureringen med hjälp av förbestämda Scheman!  

Det schemalagda jobbet är indelat i tre områden. 

  • Detaljer och kalender:  

Här ställer du in schemats namn och beskrivning för att göra det tydligt vad schemat avser. 

  • Regel för återkommande - månatligen, varje vecka eller dagligen.
    •    Månatligen:  Välj vilken dag i månaden du vill att jobbet ska köras. Här finns även möjlighet att direkt välja den sista och första.
    •    Varje vecka: Välj veckodag/veckodagar som jobbet ska köras, som standard är det valt Måndag. Det går även att inkludera helger. 
    • Dagligen: Välj dagligen om jobbet ska köras varje dag.

 

När inställningar för hur ofta ett schema ska utföra ett jobb så väljer ni vilka fakturerbara timmar och avgifter som ska inkluderas.  

Fakturagenerering  

Använder ni dessutom Autoinvoice eller Visma.net Financials för fakturering och bokföring kan ni välja vilken fakturastatus fakturan ska få när den autogenererats och på så sätt automatisera ännu ett steg i fakturaprocessen.  

Det finns även möjlighet att automatiskt fakturera tid från flera projekt med hjälp av funktionen ”Slå ihop projekt” om en kund har flera projekt som ska faktureras samtidigt och endast vill få en faktura.    

E-postnotifieringar – Missa ingenting och notifiera dig själv eller flera inom din organisation att ett schema har körts och fakturorna nu har skapats och skickats till kund.    

Schemalagd fakturering

Vi på OnCloud är certifierad Vismapartner. Vi har erfarenhet av att hjälpa organisationer automatisera och effektivisera för att få mer tid till annat.

 

Vill ni automatisera er fakturering av tid i projekt med hjälp av Visma.net Project Management? Kontakta mig så sätter vi upp vi en kostnadsfri livedemo i Visma.net Project Management anpassad efter er organisation. Eller har ni frågor kan ni alltid kontakta mig på 0762-44 14 20 eller jonas.svensson@oncloud.se, eller boka mig nedan!