Moderna system och ett digitalt arbetssätt är avgörande vid val av arbetsplats!

Moderna system och ett digitalt arbetssätt är avgörande vid val av arbetsplats.

70 % av de tillfrågade i YouGovs undersökning på uppdrag av Visma Software under februari 2022 angav att detta var en viktig punkt vid val av ny arbetsplats.

Moderna system och digitala arbetssätt

 

Framtidens arbetsgivare måste anpassa sig till en mer digital värld. Anställda ställer högre krav på möjligheten att jobba med moderna system och ett digitalt arbetssätt. I Vismas undersökning visade det sig även att ålder och plats i karriären inte är avgörande för hur man ställer sig till dessa frågor. Studien visade dock att det är viktigare för individer som letar efter sin första arbetsplats. Möjligtvis för att många arbetsplatser idag har omoderna och föråldrade system och arbetssätt?

Frågan som ställdes var: I din karriär framöver, ser du moderna system och ett digitalt arbetssätt som avgörande för den arbetsplats du väljer och de roller du tar dig an? . “Med frågan vill vi ta pulsen på vilken betydelse digitaliseringsmognad har på företags attraktionskraft.” – YouGovs 

70 procent av de tillfrågade höll med om påståendet , varav 42 procent instämmer starkt.  

Kommer morgondagens arbetsgivare få svårt att hitta rätt medarbetare och kollegor? 

Ja, precis som undersökningen visar så tror vi på OnCloud att det kommer bli svårt för morgondagens arbetsgivare att attrahera nya medarbetare. Har dessutom medarbetaren vant sig vid ett arbetssätt där man jobbar digitalt och och modernt kommer det göra det ännu svårare. Medarbetaren kommer inte heller vilja gå tillbaka till ett mer föråldrat sätt att arbeta.

 

Vi på Oncloud är experter på att digitalisera interna arbetsprocesser med hjälp av moderna molnbaserade system. Kontakta oss eller boka gärna en kostnadsfri rådgivning med vår digitaliseringsexpert Jonas Svensson via länken nedan!  

 

Källa: 

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes online av YouGov på uppdrag av Visma Software. Antalet respondenter var 539 sett till att endast svar från de som angivit att de arbetar räknades. På denna fråga avstod 14 procent från att svara. Undersökningen genomfördes i februari 2022.