Byte av datacenter för Visma.net ERP

Byte av datacenter för Visma.net ERP

Under slutet av Q3, början av Q4 2022 kommer Visma att byta datacenterleverantör för Visma.net ERP. Dina kunddata kommer att överföras från Amazon Data Center (AWS Stockholm region) till Microsoft Azure West Europe (Nederländerna). Datan kommer även att lagras hos Microsoft Azure Sweden Central. 

Flytten kommer att genomföras i ett planerat servicefönster under en helg och under denna tid kommer tjänsten inte vara tillgänglig. Exakt datum kommer att meddelas senare på Visma Community. 

Vad är anledningen till byte av datacenter för Visma.net ERP? 

Visma.net ERP bygger på Microsoft-teknologi och Visma anser att Microsoft Azure är det bästa alternativet för att ni som kund ska ha en så stabil, skalbar och framtidssäker driftmiljö som möjligt. 

Varför får du denna information? 

I Terms Of Service (TOS) åtar sig Visma Software AB att informera om vi byter underleverantörer i någon av de tjänster du använder. Visma har ingått ett databehandlingsavtal med underleverantören för att uppfylla de skyldigheter som anges avtalet och användarvillkoren. 

Vill du veta mer om hur Visma lagrar och behandlar kunddata kan du läsa mer på Visma Trust Centre. 

 

Om du har några frågor, är du välkommen att kontakta oss på info@oncloud.se alternativt direkt till Visma på info@vismasoftware.se