0%
PROJEKTHANTERING I MOLNET

VISMA.NET PROJECT MANAGEMENT

Ett komplett verktyg för projektintensiva organisationer. Utvecklat för konsult- och projektföretag som vill ha en kraftfull lösning för hela sitt flöde från offert till faktura med funktioner för:  Projekthantering, tidrapportering, analys, CRM och resursallokering i ett och samma verktyg.

Driver du en projektintensiv organisation? Upplever du att det är tidskrävande och svårt att planera, kommunicera, analysera och slutligen fakturera dina projekt? Då kan det vara dags att se på digitala hjälpmedel för att öka lönsamheten och förbättra arbetsmiljön i er organisation.

ATT TÄNKA PÅ

 • Kan jag integrera med mitt affärssystem?
  • Genom att integrera dit projektsystem med ett affärssystem/ekonomisystem kommer ni spara mycket tid vid fakturering och uppföljning av projekt. Både ingående leverantörsfakturor och utgående kundfakturor kan synkas mot projekt i realtid. Väljer man att köra vår helhetslösning med inbyggt ekonomi går allt detta per automatik.
 • Hur kan dina medarbetares arbetsdag förenklas så att de kan ägna sin tid åt kundrelaterade arbetsuppgifter?

I denna guide beskriver vi hur Visma Project Management kan dessa processer i er organisation.

AUTOMATISERADE FLÖDEN - FRÅN OFFERT TILL FAKTURA OCH UPPFÖLJNING

Ett projektledningsverktyg ska spara tid och stödja era interna processer. Visma Project Management kan hjälpa er att spara tid på administration och istället frigöra tid till kundrelaterade aktiviteter. Med Visma Project Management kan du digitalisera era interna processer för att effektivt styra och planera dina projekt, få kontroll över kunder och resurser. Du skapar ett sömlöst flöde för projektstyrning, fakturering och underlag för lön:

 1. Nedlagd projekttid till fakturering i ditt affärssystem och återrapportering när fakturan är betald (helt automatiskt med vår helhetslösning med inbyggt ekonomi).
 2. Automatiskt löneunderlag och möjlighet till integration med lönesystem. Även stöd för utlägg och traktamenten.
 3. Personalregister i systemet.

KUNDHANTERING, TID, PROJEKT & FAKTURERING

Välj en kraftfull lösning som är lätt att komma igång med, användarvänlig och enkelt kan integreras med ert befintliga affärs- eller ekonomisystem vid behov. Med ett öppet API och möjlighet att integrera med flera andra verksamhetssystem kan ni skräddarsy lösningen efter era behov.

KUNDHANTERING

Integrera kundhantering och säljstöd i organisationens arbetsflöde för att få bättre kontroll på dina projekt. Med Visma.net Project Management har du all kundinformation samlad på ett ställe kontaktdata, historik, aktiviteter, säljprocesser och lönsamhet.

 • Hantera fler adresser om kunden har mer än ett kontor.
 • Möjlighet att lägga till flera kontaktpersoner på samma företag.
 • Skapa kundgrupperingar utifrån egna kriterier för segmentering.
 • Koppla kalenderaktiviteter till respektive kund.

PROJEKTVERKTYG

I Visma Project Management är försäljning, schemaläggning, resurshantering, timmar, kostnader och finansiell information sammankopplade i realtid. Med projektverktyget får du snabbt överblick över deadlines, resurser och finansiell status. Vinstmarginaler kan ses på projekt-, kund-, avdelnings- och företagsnivå.

 • Preliminär planering med lönsamhetsanalys
 • Den uppskattade kostnaden kan enkelt räknas ut med schablonvärden för kostnader på anställda.
 • Alla anbud, offerter eller prisförslag är sammankopplade med berörda produkter/tjänster
 • Skapa nya projekt direkt från kundkortet.
 • Skapa faktureringsplan enligt avtal med kund direkt i projektvyn från mall eller offert.
 • Visa projektplanen i ett GANTT-schema och allokera resurser på projektnivå.

RESURSPLANERING

Få bättre kontroll över era resurser genom att preliminärt allokera resurser redan införsäljningsstadiet av ett projekt (valbart). Den preliminära allokeringen kan sedan realiseras vid vunnet projekt. Du kan självklart välja att bara resursplanera vunna projekt. I resursplaneringen syns det tydligt vilka projekt som ligger i offert och vunnen status.

 • Resursplaneringen kan ske på procent av anställning eller timbasis.
 • Selektering av resurser kan baseras på roller, avdelning och kunskapsområde.
 • Längden på allokeringen sätts manuellt eller länkas till aktuellt projekt.
 • Analysera beläggningsgrad på koncern, enskilt bolag, avdelning, team m.m.

TID & UTLÄGG

Tidrapportera enkelt via webben eller i mobilappen. Inrapporterad tid uppdateras i realtid på respektive kundprojekt eller internt arbete och kan direkt länkas direkt till fakturaunderlaget. Kostnader, pris mot kund och kundinformation är redan länkat till varje timme per arbetstyp, roll, kund eller person.

 • Rapportera separata timmar, hela dagar eller veckor.
 • Skapa eget attestflöde av tid. exempelvis projektledare, teamledare mf.
 • Resekostnader kan rapporteras samtidigt som timmarna och även dem attesteras.
 • Kvitton kan laddas upp och bifogas till utläggen.

Skapa automatiskt löneunderlag baserat på tid och utlägg.

RAPPORTERING & ANALYS

Spara tid och få bättre kontroll i din organisation med hjälp av liverapporter. Skapa egna rapporter enkelt med användarvänligt gränssnitt.

 • Skapa egna rapporter
 • Gediget bibliotek av standardrapporter
 • Skapa egna eller gemensamma dashboards

FAKTURERING

Automatisera fakturering och spar tid. Godkända timmar blir automatiskt fakturaunderlag tillsammans med eventuella utlägg och leverantörskostnader. Återrapportera betalda fakturor från ditt ekonomisystem (går att automatisera helt med vår helhetslösning).

 • Automatisera återkommande fakturering för exempelvis supportavtal eller liknande abonnemang.
 • Samlingsfakturera flera projekt.
 • Stödjer flera momssatser och möjlighet att jobba med flera valutor.
 • Dynamiska, kundspecifika, projektspecifika prislistor.
 • Skicka pappersfaktura, pdf eller e-faktura.

EFFEKTIVISERA & AUTOMATISERA

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er att digitalisera era processer?

Boka gärna ett möte med mig nedan eller ring mig på 0762-44 14 20. Alternativt maila mig på jonas.svensson@oncloud.se

BOKA ETT MÖTE FÖR EN DEMO

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner