Kundcase VästLCA

Kundcase: Väst LCA

VästLCA hjälper organisationer att göra datadrivna beslut mot hållbar utveckling.  

VästLCA utför livscykelanalyser enligt ISO 14040 och ISO 14044. De arbetar nära sina kunder med att samla den data som behövs för att leverera transparent och lättförståeliga analyser. VästLCA tar även fram och hjälper till med miljövarudeklarationer och registrering av EPDer , huvudsakligen i det internationella EDP programmet ”EDP international” men även i program om så önskas.  

Hos VästLCA levererar vi på OnCloud Vismas tid & projektsystem Visma.net Project Management. Där nyttjar de funktioner för kundhantering, försäljning med offert och pipeline management, projektplanering och uppföljning, tidrapportering och slutligen fakturering. Visma.net Project Management är sedan integrerat till Vismas mindre ekonomisystem eEkonomi för bokföring.  

“Det har fungerat jättesmidigt för oss så vi är inget annat än nöjda” – Viktor Hakkarainen, VD VästLCA

 

Arbetar ni i en projektdriven organisation och vill få på plats ett heltäckande projektsystem som täcker hela ert flöde från införsäljning till fakturering så kontakta oss på OnCloud så hjälper vi er ta nästa steg i på ert bolags resa! 

https://vastlca.se/